Prog 'Virtual Pages' in En

Mail to us: windeu1@windeu.com

Home:

CHƯƠNG TRÌNH 'TRANG VIRTUAL –TRANG ẢO' CÓ THỂ GIÚP BẠN KIẾM KHÔNG ÍT TIỂN TRÊN MẠNG

Không kém phần thú vi. để kiếm tiền trên mạng, ngoài các cách sau:

           1/ Đưa luồng người xem tới trang web của bạn thông qua 'traffBoost' ,
           2/ Bán 'Chương trình của số lượng khách' viêng thăm,',
           3/ Tạo và bán 'Chương trình đăng ký của du khách','s registration",
           4/ Tạo và bán 'Chương trình đăng nhập in",

phương pháp thứ năm của 'kiếm tiền trực tuyến là tạo ra các chương trình ‘trang ảo’. và bán các tập tin 'virtual_pages.php' mà chúng nằm trên máy chủ. Để tạo ra các chương trình 'Trang ảo" 'Windeu' cũng sử dụng ngôn ngữ lập trình: 'php, Javascript, jQuery, và các phương pháp khác nhau để tạo ra các tập tin hình ảnh động, ví dụ, các tập tin hoạt hình sau:

hay là file sau:

'Windeu' trong bài viết này sẽ cho bạn biết làm thế nào để tạo ra một tập tin 'trang ảo’.

Chương trình 'trang ảo'

1/ Động cơ - Motive của việc tạo ra một chương trình 'trang ảo’.

Để các bạn hiểu Windeu lấy một ví dụ cụ thể. Trên Internet có quá nhiều các video clip hoặc tập tin. Đối với một lập trình viên, như để soạn các các trang Facebook, viết hàng triệu trang .htm là một điều vô nghĩa. Một cách thoát ra khỏi tình trạng này là tạo ra một chương trình 'trang ảo' /Virtual program - VP/. Tập tin php chính chứa VP phải phân bổ trên máy chủ và thực hiện một chức năng để hiển thị một trang của một người hoặc một video clip hoặc tập tin bất cứ khi nào người xem muốn xem nó. Vì vậy, viết một chương trình 'VP' rất có ý nghĩa thực tế.

2/ Tạo một chương trình 'trang ảo’.

Chương trình 'VP' bao gồm 3 phần: 1/ Phần đầu tiên là trong tập tin .htm lớn, ví dụ, index.htm; nó được viết bằng Javascript hoặc là 'form'. 2/ Phần thứ hai là .php, ví dụ, tập tin VP.php nằm trên máy chủ. 3/ Phần thứ ba là một file htm nhỏ hơn mà nó chứa một video clip hoặc tập tin hoặc trang của một người, mà tên của nó được lưu trong cơ sở dữ liệu.

Bây giờ, chúng ta hãy xem xét làm thế nào cho tất cả các công việc của thuật toán này.

Khi người dùng nhấp vào một tiêu đề của một video clip hoặc tập tin hoặc trang tin của một người trong các tập tin .htm lớn, ví dụ, index.htm, Javascript hoặc 'form' thực thi. Nó viết để VP.php nộp một tiêu đề được lựa chọn bởi người dùng xem. Các tập tin VP.php trên máy chủ xử lý tiêu đề này, so sánh nó với tất cả các tiêu đề đang được lưu giữ trong tất cả các bảng của cơ sở dữ liệu. Nếu sự trùng hợp xảy ra thì VP đang được lưu trữ trong tập tin VP.php tự nó được đưa vào hiệu lực. Nó thêm tiêu đề và gọi một file htm nhỏ hơn ra để thực hiện và hiển thị trang ảo - VP. Trên màn hình của người sử dụng trang VP này xuất hiện và người đó thấy trang này.

Thuật toán này thực thi của chương trình trang ảo, có thể thấy trong hình dưới đây: virtual pages - trang ảo

Giải thích 1: Khi trang, ví dụ, www.windeu.com/signin.php trong trình duyệt của người dùng đã được nhấp vào khi người sử dụng đăng nhập hay đăng ký, thiô phần ‘form’ của .htm chương trình sẽ thực hiện. Phần này lập trình viên phải chính mình viết, nhưng ở đây trong tập tin này 'Windeu' đã viết thay và nó thể hiện như sau:

  <form action="1.php" method="post" name="signin" id="signin">
 <div>
 <label for="name" class="label">Name </label>
 <input type="text" size="25" maxlength="256" value="" name="name">
 </div>
 
 <div>
 <label for="email" class="label">E-mail Address</label>
 <input type="text" size="25" maxlength="256" value="" name="email">
 
 </div>
 
 <div>
 <input type="submit" name="submit" id="submit" value="Submit">
 <P><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: blue"><A href="http://www.windeu.com/dangky/2.php">
 Forgot email? Click here to register. </A></SPAN></P>
 
 </div>
 </form>
 

 

Explanation 2: Khi chức năng 'form' ̣ược người sử dụng gọi ra để thực hành bằng cách kích chuột vào phím ‘Submit’ thi chương trình chuyển sang file 1.php mà nó nằm ở trên trạm server. File 1.php này so sánh tên và mật khẩu của người sử dụng với trữ liệu này ở kho trữ liệu. Nếu trong cơ sở dữ liệu file 1.php tìm thấy sự trùng lặp thì nó mở trang ảo ra và người sử dụng – tức là khách viếng thăm có thể xem và làm gì mà anh ta muốn ở trang ảo này. Trước khi vào file 1 php người sử dụng – tức là khách viếng thăm phải đăng nhập hay đăng ký. Trong trường hợp đăng ký thì người sử dụng – tức là khách viếng thăm sẽ sang file 4.php; nó như file 1php dùng để sử dụng lần đầu sau khi đăng ký.

 

Nếu cần hiểu hơn nữa chương trình 'trang ảo'

Để muốn hiểu thêm về chương trình 'trang ảo’ có thể gửi thư chúng tôi đến hòm thư điện tử: windeu1@windeu.com.

Bài đăng chương trình 'trang ảo' để kiếm tiền trên mạng đến đêy là hết. Chúc các bạn mọi sự tốt lành.

Hôm nay 12-05-2016

Mail to us: windeu1@windeu.com

Home: