Mail: windeu1@windeu.com và mvznxz@yahoo.com

Quay về trang chủ:

Cho_miến_phí_bài_học_lập trình mạng

Ngoài các phương hướng kiếm tiền online co thêm một ph nữa: đó là 'Cho_miến_phí_bài_học_lập trình mạng'. Windeu có một quyển sách hướng dẫn ltm và lt Visual C++ cho Hệ điều hành Windows cho sinh viên và các tầng lớp người yêu thích khác. Quyển sách hướng dẫn này gồm 2 phần: 1/ ltm và lt Visual C++ cho Hệ điều hành Windows. Ở trong phần thứ nhất có thể làm quen với các thí dụ ltm mắt đầu bằng các thí dụ dễ của mã html và kết thúc bằng các thí dụ có các màn màn kịch đối thoại giữa người sử dụng và websites xa. Để viết thí dụ có các màn màn kịch đối thoại giữa người sử dụng và websites xa phải sử dụng các công nghệ tiên tiến như: CSS, SEO, JavaScript, jquery, database, sinh động - animation, interactive chat, Google Maps, php. Ở trong phần thứ hai được làm quen với rất nhiều thí dụ viết các chương trình phụ cho Windows sử dụng bảng phân loại MFC. Ở đấy có thể học nhiều thứ hay, như là đột nhập vào trang web khác, lấy thông tin cần. Chỉ cách đây vài chục năm Internet được soạn rất sơ sài: chỉ có 1 trang html để chuyền thông tin, ngoài ra không có gì hơn. Lúc đó để trích dẫn trang khác người ta đã sử dụng một 'hyperreference'. Ngày nay đại bộ phận các website chỉ cần một nháy chuột là nó bị tác động và hiện lên, và tất cả có thể hiểu nhờ quyểb sách này.

Trang web www.windeu.com có chứa đựng quyển sách hướng dẫn này. Có thể tải xuống miễn phí sau khi đăng nhập hay đăng ký. Như là quy luật, học mà không có câu hỏi, thì coi như không biết gì. Windeu có thể tư vấn cho mọi người theo thỏa thuận. Sau cùng xin chúc mọi người thành công.

08-08-2016


Mail: windeu1@windeu.com và mvznxz@yahoo.com

Quay về trang chủ:


© [Name of organization: windeu.com], 2016. All rights protected.