Chúng tôi thiết kế websites - các trang web bất chấp mức độ phức tạp giá thấp, vừa túi khách hàng

Các thí dụ cụ thể.

Nhấn chuột và chọn mẫu bạn thích:


 

 

 

 

 

17. Website có đăng ký và nhớ người xem

Giá


0.

Chú thích:

а)Giá thiết kế dưới đây không kể giá tên miền, thí dụ, http://windeu, giá chọn tên vùng, thí du, .com, .vn, .com.vn, .net.vn, .ua, .com.ua, .net.ua v. v., và giá đăng ký site.

b)Websites phức tạp, đấy là websites có đăng ký, đăng nhập, có kiểm tra bằng email và nghi nhớ người xem.

c)Tính số người xem qua https://www.google-analytics.com ở trang chủ của website la 20 $ hoặc tiền đồng Việt theo giá chuyển đổi.

d)Ở trang chủ của website nếu cần lối sang https://facebook.com để chia sẻ "Share" và thích "Like" thì giá thêm 20 $ hoặc tiền đồng Việt theo giá chuyển đổi.


1.

Website chỉ có 1 trang như thí dụ 1

100 $ hoặc tiền đồng Việt theo giá chuyển đổi.


2.

Website chỉ có 1 trang như thí dụ 2 hoặc 3 nhưng có khả năng tải lên để tìm kiếm, thí dụ, tên người, tên ảnh, tên bài đăng, v. v.

120 $ hoặc tiền đồng Việt theo giá chuyển đổi.


3.

Website chỉ có 1 trang như thí dụ 2, 3, 9, 10 với khả năng tính số người xem

140 $ hoặc tiền đồng Việt theo giá chuyển đổi.


4.

Website chỉ có 1 trang như thí dụ 2, 3, 4, 5, hoặc 6 có khả năng làm sinh động ảnh hay chữ

140 $ hoặc tiền đồng Việt theo giá chuyển đổi.


5.

Website có nhiều trang như thí dụ 11, 13, 15, 16

Tùy theo hình dạng, mức độ phức tạp của các trang, xem thí dụ 12 giá thấp nhất của mỗi trang tiếp theo từ 10 $ hoặc tiền đồng Việt theo giá chuyển đổi


6.

Blog hay website xã hội như thí dụ 7, 8, 14

theo thỏa thuận.


10.

Website xã hội như thí dụ 14, 17

theo thỏa thuận.


Liên hệ

Hảy liên hệ, chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức. Tiêu đề phải là : "Th. kế website "

Kiev, Ukraine hoặc đại lý ở Việt Nam

+380930897296 Vera

windeu@windeu.com


Bản đồ chỉ đường tới chúng tôi